woensdag 17 april 2013

Lightroom 5: Radial filter (shift + M)

In Lightroom 4 is een nieuw gereedschap voor plaatselijke aanpassingen; het radiaal filter.
Hiermee kun je ronde en ovale gedeelte selecteren/maskeren waarbinnen of waarbuiten (er is een invert knop aanwezig) je plaatselijk wijzigingen op onder andere de belichting, kleur en scherpte uit kunt voeren.

Dit kon al op een zelf ingekleurd gebied en op een gebied met rechte lijnen. Het nieuwe gereedschap staat precies tussen die 2 gereedschappen in.

Je kunt de feather van de rand invoeren: een soort van transparant, overvloeiend verloop. Dit moet je wel ingeven voordat je de selectie maakt.

Je kunt het masker rond door trijdens het maken de SHIFT ingedrukt te houden.
Als je de SHIFT loslaat wordt het masker ovaal.

Met de ALT verplaats je het stuk waar je opstaat (werk vanuit de 4 witte vierkantjes)

Met ALT verander je één punt, het tegenovergelegen punt blijft waar het is

 
Before
After