dinsdag 9 april 2013

Apply Image

In Photoshop is het mogelijk de inhoud van 2 lagen of kanalen bij elkaar op te tellen of af te tellen.
Hiervoor zijn 2 functies: image > apply image en image > calculations.

Met calculations krijg je een nieuw bestand, selectie of masker. Zelf gebruik ik dat om selecties te maken.

Bij Apply Image wordt de actieve laag samengevoegd met andere lagen. In een eerder artikel zie je hiervan een toepassing: http://hildemaassen.blogspot.nl/2013/04/een-omslachtige-manier-retouche-maar.html

Apply Image ga ik hier verder uit proberen te leggen.

Als uitgangspunt heb ik een foto genomen met daarop een andere laag waarin een blauw vlak geplaatst is. Ook heb ik bij kanalen een selectie opgeslagen van een ovaal.

uitgangspunt: lagen en kanalen (= selectie / masker)

Ik sta op de laag met het blauwe vlak. (de laag die ik wil veranderen MOET bovenop staan.
Nu ga ik naar image > apply Image. 
Nu krijg ik het paneel.

Eerst kies ik de bron. Als je daarvoor een ander (open) document wilt gebruiken dan moet dat document hetzelfde aantal pixels hebben. (als dat niet is kun je het document niet als bron kiezen).

Daarna kies ik de laag: welke laag wil ik dus samen voegen met mijn blauwe vlak.
Wil ik de hele laag samenvoegen of slechts een kanaal van die laag; dat kan ik bij "channel" ingeven.
Ook kan ik de laag / het kanaal omkeren door invert aan te klikken.

Nu moet ik gaan vertellen bij "blending"wat ik wil gaan doen. Wil ik de informatie van de lagen bij elkaar opgeteld of van elkaar afgetrokken hebben? add of substract. 

Add:  Telt waarden van pixels bij elkaar op. Hogere getallen staan voor lichtere kleuren 255, 255, 255 = wit; het gevolg is dus een lichter gekleurd resultaat.


Substract: Telt de waarden van de pixels van elkaar af. 

Scale: je kunt hier getallen tussen 1 en 2 invullen; dit heeft effect op de donkerte. 

scale 2
scale 1


Offset: hier kun je getallen tussen de +255 en -255 invullen regelt het lichte in de foto. (zie hieronder)


offset -255
offset + 255


Als je een masker hebt (opgeslagen selectie als alpha kanaal) en je vinkt "mask"aan verschijnt er een extra venster. Hierin kun je de opgeslagen selectie en natuurlijk de kanalen als masker selecteren. Ook deze kun je omkeren met behulp van de "invert"optie.Nadat je OK indrukt heb je een laag waarin de 2 lagen samengevoegd zijn, in dit geval de blauwe laag en de foto laag waarbij er door het masker ook een gedeelte is wat egaal blauw is.
Eindresultaat