donderdag 12 september 2013

Foto rechtzetten met Camera Raw Filter

In Photoshop heb je 2 filters die je helpen een foto recht te zetten. De al wat oudere Filter > Lens Correction en de als filter nieuwe Filter > Camera Raw Filter.

Opgeteld hebben beide de mogelijkheden die Lightroom heeft.

Bij Lens Correction kun je een camera profiel gebruiken terwijl het camera Raw filter de nieuwe methode van rechtzetten biedt.

Zodra je bij het camera RAW filter ook het profiel kunt kiezen wordt het filter Lens Correction overbodig. Moet je wel even weten waar je de lens correcties kunt vinden in het Camera Raw Filter.

Rechts in het menu heb je bovenin een aantal iconen. 
Het 6de icoon, een doorsnede van een lens, is waar je moet zijn.

De A is van automatisch, daarnaast kun je de horizontale lijnen recht laten zetten of daar weer naast de verticale. Het laatste icoon is voor horizontaal en verticaal wat in tegenstelling van wat je zou verwachten toch een ander resultaat geeft als de automatische functie. (zie op de grote afbeeldingen hieronder het verschil).

Onderin kun je een grid (raster van lijnen) aanzetten en je kunt tussendoor nog steeds handmatig veranderingen toevoegen.

Tot slot is het onderste schuifje: aspect nog wel spannend. Deze maakt de foto breder of drukt hem juist in elkaar.

Aspect: links -100, rechts +100

A (automatisch) rechtzetten

Horizontale en verticale lijnen rechtzetten (raster icoon, rechts)