woensdag 1 oktober 2014

Waar gaat de aandacht naar toe in een foto?


Als je een foto goed wilt bewerken moet je eerst afvragen waar de aandacht van de kijker naar toe gaat en hoe je de kijker kunt sturen, laten kijken naar wat jij belangrijk vindt. In het Engels noemen ze dat framing. In Nederland hebben we er geen woord voor.

Een rijtje aandachtspunten die ik allemaal probeer te laten zien aan de hand van foto's met onderschrift.

Wat krijgt de aandacht?
Scherpste stuk in de foto: hier bewegings-onscherpte
De scherpste plaats in de foto; in dit geval door kleine scherpte-diepte is. 
Felle, verzadigde kleuren. Let op: te veel felle kleuren samen kunnen elkaar soms ook verzwakken.
Lichtste plekken in de foto
Bij spotlicht: de plek waar het licht op valt

Menselijke vormen: blijkbaar zoeken we naar soortgenoten 


Compositie: links de gulden snede op de bril rechts op het oog van de hond
Plaats met het grootste contrast (beeldend trekt herhaling ook de aandacht)

Dus nog even op een rijtje: 
 1. Lichtste gedeelte en de plek waar licht op valt
 2. Contrast
 3. Scherpte
 4. Felste kleur
 5. Compositie: plaats in het beeld 
 6. Menselijke vormen
Beeldend:
 1. Herhaling van vorm
 2. kader in een kader
 3. Symmetry of a-symetrie
 4. Ritme
 5. Harmonie