zondag 1 december 2013

Text, lettertype / fonts (ACA)

Ook voor het hoofdstuk over tekst is het belangrijk de Engelse benaming te kennen voor het ACA examen. Geld natuurlijk voor zowel Photoshop als InDesign.

Er zijn verschillende lettertypen 'font family'
Daarbij kennen we 2 hoofdsoorten: Met en zonder schreef. Schreef is het dwarsstreepje aan de uiteinde van de letters. Afhankelijk van het doel van de tekst gebruik je al dan niet een letter met of zonder schreef. Een schreefloze letter komt zakelijker over.
Het lettertype kent verschillende stijlen: font styles
Caps: Kapitalen / hoofdletters / bovenkast / uppercase
undercase: kleine letters / onderkast
Small Caps: Klein kapitalen (hebben dezelfde hoogte als kleine letters)


Leading: interlinie (is ruimte tussen de zinnen)

Kerning: overhang: het visueel aanpassen van de witruimte van letters. In het voorbeeld hieronder kun je duidelijk zien wat er gebeurd als je een "P' met witruimte onder, en een 'q' met witruimte boven naast elkaar plaatst. De witruimte tussen de letters kan groter en kleiner worden.

Tracking: horizontale spatiëring van letters ten opzichte van elkaar. Horizontal en vertical scale: hoogte en breedte van de letter in percentages. 


Ligature: (let op; alleen bij open types aanwezig) een manier waarop je 2 letters samengevoegd tot één teken. De hoeveelheid en mogelijkheden zijn per lettertype verschillend: ze moeten mee ontworpen worden. In Photoshop kun je ze aan of uit zetten. In Indesign kun je de verschillende alternatieven zien in het 'glyphs' menu. In Photoshop bij het character panel is het het onderste rijtje aan mogelijkheden. Het menu hiervoor vindt je in het rechter submenu > open type > ......Justify / justification: uitvullen van tekst binnen het kader (de marges). De uitvulling van de letters kun je instellen en opslaan (net als bij InDesign) in het paragraph styles.


Hyphernation: afbreking. Ook in te stellen in het paragraph styles  Hoe wordt een zin afgebroken. Hoeveel letters moeten er minimaal zijn om naar de volgende regel te kunnen.

 Overigens zijn afbrekingen per taal verschillend. Zorg daarom altijd dat je de goede taal ingesteld hebt.


Tot slot moeten we nog iets zeggen over de rand van het lettertype: anti-aliasing (anti-kartelvorming)
Beste te zien op 100%

None: randen worden gekarteld op alle schuinen zijde
Sharp: (standaard) scherpe schuine lijnen
Crisp: een beetje scherp
Strong: letter wordt iets zwaarder
Smooth: randjes worden zachter