zondag 1 december 2013

Non-destructive

Non-Destructive is een woord wat je moet kennen voor het ACA examen.

Vertaald in het Nederlands zou het zoiets als "niet kapot makend" worden.

Wat er mee bedoeld wordt zijn alle methode waarmee je wijzigingen aan kunt brengen aan een document met daarbij de mogelijkheid het later nog ongedaan te maken of te verfijnen zonder dat je wijzigingen die later gedaan zijn ook kwijt raakt.

Non-destructive mogelijkheden:

 • RAW bestanden
 • Layer styles / effects
 • Adjustment Layers
 • Layer fills
 • Selecties in Layer masks
 • Smart objects
 • Smart filters
 • Werken met vectoren

Destructive zijn berekeningen die direct op pixels in het bestand worden uitgevoerd:
 • Adjustment
 • Retouche
 • Stempelen
 • Gummen (erese)
 • Werken met rasterized tekst
Een voorbeeld: In beide gevallen hieronder is een foto omgezet naar een zwart wit beeld.

Links zie je dat de foto in het layers panel ook echt zwart wit is: er is gebruik gemaakt van image > adjustments > black and white. Deze methode is destructive. de enige manier om nog wijzigingen toe te passen is teruggaan in het "history panel".

Rechts zie je in het layers panel dat de foto zijn kleur nog heeft; erboven is een soort van filter aangebracht om hem zwart wit te maken. We kunnen hierop een masker maken zodat gedeeltes toch weer kleuren zullen hebben en klikken we dubbel op het zwart/wit vierkantje dan kunnen we nog veranderingen aanbrengen. Bovendien kunnen we de laag aan en uit zetten: non-destructive dus.