maandag 16 april 2012

BASIC menu RAW in PS CS6

Eerder schreef ik al over de nieuwe ruisonderdrukker http://hildemaassen.blogspot.com/2012/03/ruis-in-ps-cs6-en-lightroom-4.html in PS CS6 maar is er nog meer nieuw?


Volgorde functies oud (links process 2010) en nieuw (rechts process 2012)

In de RAW convertor is het altijd zo geweest dat je van boven naar beneden moest werken.
Toch is nu zowel de volgorde als de benaming iets veranderd.
In het voorbeeld hierboven zie je anderen volgordes en benamingen beide in CS6 aanwezig. (geldt ook voor Lightroom 4)

Exposure is belichting: donkerder of lichter te maken.
Contrast is hardheid
Highlights (voorheen recovery) is de detaillering in de lichte partijen
Shadows (voorheen fill Light) is de detaillering in de schaduwpartijen
Whites (voorheen Brightness) is soort van helderheid/contrast in de lichte partijen
Blacks is het begin van het histogram het zwartste punt in de foto

Als je een foto opent die je al eerder in CS5 bewerk hebt dan krijg je de oude volgorde te zien.
Je kunt op 2 manieren naar de nieuwe methode.
In het venster camera calibration kun je kiezen voor de process 3012 methode.
Of je kunt op het uitroepteken rechts onder naast de foto klikken.

Omdat er veel meer bekend is over ruis kan men deze ook beter herkennen. Daarom is het softwarematig mogelijk ruis beter te herkennen in de over en onderbelichte partijen en om te zien wat beeld en wat ruis is. Dit heeft behalve het beter onderdrukken van ruis ook tot gevolg dat je onder en overbelichting beter kunt corrigeren. De exposure kan dan ook van -5.00 tot +5.00 gecorrigeerd worden. Voor de fotografen onder ons 5 stops over en 5 stops onderbelichting kan gecorrigeerd worden. Uiteraard is goed fotograferen nog altijd het beste. 

Links schuifjes versie 2010 en exposure tot +4                rechts versie 2012 en exposure tot +5

Wat bovendien opvalt is de plaats van de schuifjes. In de nieuwe versie zitten alle schuifjes (bij default) in het midden. Waardoor je naar meer of minder kunt. In de oude versie zaten sommige in het midden (of in de buurt daarvan) terwijl andere juist links begonnen. Alleen al visueel een vooruitgang.